* Маланка во Вроцлавю [ФІЛЬМ] / Małanka we Wrocławiu [FILM] *

Представляме материял з вроцлавской Маланкы  Пізрийте, як гості привитали Новий Рік і што віншуют Лемкам!
– – – – – – – – – – – – – –
Przedstawiamy materiał z wrocławskiej Małanki  Zobaczcie, jak goście przywitali Nowy Rok i co życzą Łemkom!