* Добрі в Гамериці! / Dobri w Hameryci! *

Дорогы слухачы, в найближшім проґрамі хцеме Вам представити выняткового хлопчыска, котрого подарило ся нам стрітити на Ватрі в Ждыни. Велике было наше зачудуваня, кед по пару минутах бесіды по лемківскы дознали сме ся, же він пришол з Гамерикы (!), а рідного языка вчыл ся сам. В авдициі Марко Лишик з околиц Ню Джерзі оповіст Вам о тім, што го мотивувало и де глядал материялы, як выглядала його подорож по Лемковині и як ся жыє за океаном. Познайте чловека, котрый інспірує!

Емісия проґраму 23 жолтня (понедільок) о 20:00. Повторіня в суботу о 20:00, а в неділю о 14:00.

– – – – – – – – – – – – – – –

Drodzy słuchacze, w najbliższym programie chcemy przedstawić Wam wyjątkowego chłopaka, którego spotkaliśmy na Watrze w Zdyni. Byliśmy bardzo zaskoczeni, kiedy po kilku minutach rozmowy po łemkowsku dowiedzieliśmy się, że przybył z USA, a rodzimego języka nauczył się sam. W audycji Marko Lyszyk z okolic New Jersey opowie Wam o tym, co go motywowało i gdzie poszukiwał materiałów, a także jak wyglądała jego podróż po Łemkowynie i jak się żyje za oceanem. Poznajcie sylwetkę, która inspiruje!

Emisja programu 23 października (poniedziałek) o 20:00. Powtórki w sobotę o 20:00, a w niedzielę o 14:00.

* 23rd October (Monday) at 8 PM (twice, for EDT & CEST),
repeats on Saturday at 8 PM and on Sunday at 2 PM

Марко Лишик / Marko Lyszyk