* О Крільові нічны розмовы / O Królowej nocne rozmowy *

Ци подорожуючы потягом з Кыєва до Тернополя можна дознати ся дашто о Крільовій Рускій? Певно більшіст повіст, же то мало можливе, та нашому редакторови таке ся подарило! В своім ваґоні стрітил крільовчанку (хоцкі юж не роджену в Крільові), котру детальні вызьвідувал. Кед хочете знати, як в Кыєві памятают старий край — і то лем з оповідань мамы і няня — слухайте бесіду награну в дорозі з паньом Надійом Кінщак.

Емісия в четвер 13.12 о 20:00 годині, повторіня в суботу і неділю о 18:00 годині.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Czy jadąc pociągiem z Kijowa do Tarnopola można dowiedzieć się czegoś o Królowej Ruskiej? Pewnie większość ludzi powie, że to prawie niemożliwe, a jednak naszemu redaktorowi udała się taka sztuka! W jednym wagonie spotkał panią pochodzącą (ale już nie urodzoną) z Królowej i szczegółowo ją przepytał. Jeśli chcecie wiedzieć, jak w Kijowie pamiętają stary kraj — i to tylko z opowiadań mamy i taty — słuchajcie rozmowy nagranej w podróży z panią Nadiją Kinszczak.

Emisja w czwartek 13.12 o godzinie 20:00, powtórka w sobotę i niedzielę o godzinie 18:00.