* Святая Варвара церкву збудувала / Święta Barbara cerkiew zbudowała *

Тропар: Варвару святую почтим:/ вражия бо сiти сокруши/ i, яко птиця, iзбавися от них// помощию i оружиєм Креста, всечестная.

Кондак: В Тройце благочестно пiваємому/ послiдовавши Богу, страстотерпице,/ iдольская притупила єси чтилища,/ посредi же подвига страдальчествующи, Варваро,/ мучителей прещенiя не устрашилася єси, мужемудренная,/ велiгласно поющи присно:// Тройцу чту, Єдино Божество.

***

17 грудня празднуєме ден памяти Великомучениці Варвары. З той нагоды просиме на авдицию прсвячену єй істориі. Емісия в неділю 17.12 о год. 19:00. Повторіня 23. і 24. грудня о год. 16:00.

– – – – – – – – – – – – – – – – – –

Troparion: Uczcijmy świętą Barbarę, bowiem sieci wroga porwała, a wsparciem i orężem krzyża jak ptak z nich się uwolniła, najczcigodniejsza.

Kontakion: Idąc za pobożnie opiewanym Bogiem w Trójcy, męczennico, zniszczyłaś bożków chramy i wśród wysiłku cierpień nie ulękłaś się gróźb prześladowców, mężna Barbaro, donośnie wołając: Trójcy czczę jedno Bóstwo.

***

17 grudnia wspominamy pamięć Wielkiej Męczennicy Barbary. Zapraszamy na audycję poświęconą jej historii w niedzielę 17.12 o godz. 19:00. Powtórki 23. i 24. grudnia o godz. 16:00.

Свята Великомучениця Варвара. Ікона, XIV вiк
Święta Wielka Męczennica Barbara. Ikona, XIV wiek