* Як ся зышли в Конечній / Jak się zeszli w Koniecznej *

При нагоді 70. річниці акциі „Вісла” Лемкы з ріжных куточків сьвіта повертали до своіх сел. Жебы ся стрітити, побесідувати, помолити за помершых, поплакати… жебы быти разом. Так ся стало тіж в Конечній, при самій граници зо Словацийом. Просиме Вас на авдицию, в котрій сядеме разом з Конечнянами до єдного стола і почуєме о істориі села. Коли была льокувана? Кади ішли війска? Хто пред роками колектувал на будову церкви? В котрім році мешканка того села першыраз вділа вельон до шлюбу? Тоты істориі і іщы веце в наступным проґрамі в Радіо Лемко.

Емісия в понедільок 18.12 о год. 20:00. Повторіня в суботу і неділю 23-24.12 о год. 18:00.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Przy okazji 70. rocznicy akcji „Wisła” Łemkowie z różnych zakątków świata powrócili do swoich wsi. Aby się spotkać, porozmawiać, pomodlić za zmarłych, popłakać… żeby być razem. Tak się stało również w Koniecznej, przy samej granicy ze Słowacją. Zapraszamy Was na audycję, w której zasiądziemy przy jednym stole* z Koniecznianami i usłyszymy historię wsi. Kiedy była lokowana? Którędy przechodziły wojska? Kto przed laty zbierał kolektę na budowę cerkwi? W którym roku mieszkanka Koniecznej po raz pierwszy ubrała welon do ślubu? Te opowieści i wiele więcej w kolejnych programie Radio Lemko.

Emisja w poniedziałek 18.12 o godz. 20:00. Powtórki w sobotę i niedzielę 23-24.12 o godz. 18:00.

фот. Оксана Грабан / fot. Oksana Graban