* Святий Спіридон – сторож віры / Święty Spirydon – obrońca wiary *

Тропар:

Собора Перваго показался єси поборник и чудотворец,
Богоносе Спиридонi, отче наш.
Тiмже мертву ты во гробi возгласив,
i змию в злато претворил єси,
i внегда пiти тебi святыя молитвы
Ангелы, сослужащия тебi, iмiл єси, священнiйший.
Слава Давшему тебi крiпость,
слава Вiнчавшему тя,
слава Дiйствующему тобою всiм iсцелiнiя.

Святий Спіридон (270 р. по Христi) – богобійний пастыр і єпископ. Сторож правдивой віры, чловек молитвы, чудотворец, потішытель в нещестю і біді. Просиме на авдицию посвячену памяти велького святого.

Емісия проґраму 25 грудня о годині 20:00. Повтаряме в суботу і неділю 30-31.12 о 16:00.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Troparion:

Pierwszego Soboru okazałeś się obrońcą i cudotwórcą,
mający Boga w sercu Spirydonie, ojcze nasz.
Przeto zmarłą w grobie przywołałeś
i żmiję w złoto zamieniłeś,
i kiedy śpiewałeś święte modlitwy,
aniołów współsłużących tobie miałeś, o świętobliwy.
Chwała Temu, Który daje tobie moc,
chwała Koronującemu Ciebie,
chwała Temu, Który poprzez Ciebie uzdrawia wszystkich.

Święty Spirydon (ok. 270 r. n.e.) – bogobojny pasterz i biskup. Obrońca prawdziwej wiary, człowiek modlitwy, cudotwórca, pocieszyciel w nieszczęściach i biedzie. Zapraszamy na audycję poświęconą pamięci wielkiego świętego.

Emisja programu 25 grudnia o godzinie 20:00. Powtarzamy w sobotę i niedzielę 30-31.12 o godz. 16:00.

Ікона Святого Спіридона / Ikona Świętego Spirydona