* Ей, заграй-же, гудаку! / Еj, zagraj że, muzykancie! *

Просиме вшыткых на авдицию посвячену знаному лемківскому гудакови – Андрийови Переґримови. Презентувал ся він на сцені разом з традицийнима ансамблями пісьні і танця, Кычером і Ластівочком. В проґрамі дознаме ся, як акордеон нашол ся в його руках, оповіст нам, як выглядала його діяльніст артистычна, суспільна і де разом з Трояндом повело ся грати нашы і не лем нашы весіля. Не бракне цєкавых анеґдот, передумань і історий.

Премєра програму в понедільок (2.04.) о год. 20:00,  повторіня в суботу і неділю (14-15.04) о год. 16:00.

– – – – – – – – – – – – – – –

Zapraszamy wszystkich na audycję poświęconą znanemu łemkowskiemu muzykowi – Andrzejowi Peregrymowi. Prezentował się on na scenie razem z tradycyjnymi zespołami pieśni i tańca, Kyczerą i Łastiwoczką. W programie dowiemy się, jak akordeon znalazł się w jego rękach, opowie nam jak wyglądała jego działalność artystyczna i społeczna oraz gdzie razem z Trojandą udało się zagrać na łemkowskich (i nie tylko) weselach. Nie zabraknie ciekawych anegdot, refleksji i historii.

Premiera programu w poniedziałek (2.04.) o godz. 20:00, powtórki w sobotę i niedzielę (14-15.04) o godz. 16:00.

Андрий Переґрим (знимка з архіву ЛАПіТ „Ластівочка”)

Andrzej Peregrym (zdjęcie z archiwum ŁZPiT „Łastiwoczka”)