Я гев іщы верну / Ja tu jeszcze wrócę

То слова єдного Лемка, выречены в 1947 році, коли цілувал камяний крест на земли своіх дідів. Тот же Лемко вернул, бо пару років тому польска держава вызнала свою помылку, вернула його землю і ліс. О тім почуєте веце в нашім проґрамі, де повідати будут меценас Павло Сокіл. Дознате ся м.ін. кілко землі юж вернули, як зачати своі стараня і чом, кєд радити о привертаню маєтку, парадоксальні, Лемкы гнеска сут в барз добрім положыню.

Емісия в неділю 11.08 о год. 20:00. Повторіня в пришлу суботу і неділю о год. 14:00.

– – – – – – – – – – – – – – – –

To słowa jednego Łemka, wypowiedziane w 1947 roku, gdy całował kamienny krzyż na ziemi swoich przodków. Ten sam Łemko faktycznie wrócił, bo parę lat temu państwo polskie uznało swoją pomyłkę, oddało mu ziemię i las. Więcej o tym usłyszycie w naszym programie, w którym głos oddamy mecenasowi Pawłowi Sokołowi. Dowiecie się m.in. ile ziemi zostało już odzyskane, jak zacząć swoje starania i dlaczego, paradoksalnie, jeśli mowa o zwrocie majątku, Łemkowie są dziś w bardzo
dobrym położeniu.

Emisja w niedzielę 11.08 o godz. 20:00. Powtórki w przyszłą sobotę i niedzielę o godz. 14:00.

Ділянкы новичаньского хотаря, якы до 1947 рока належали Андрийови і Катерині Суханичам. Опрацювал Гриц Суханич.
– – – – – – – – – – – – – – – –
Działki we wsi Nowica, które do 1947 roku należały do Andrzeja i Katarzyny Suchanycz. Opracował Hryc Suchanycz.