Гмерают цмонтерны кресты / Umierają cmentarne krzyże

Гмерают цмонтерны кресты
листя пожолтяве падат
заміняют ся
в порох
люде, дерева і птахы (…)

/фраґм. верша „Вірил єм” Володислава Грабана/

Стекло веце як 70 років од выселіня Лемків и чым раз меньше видно сьліды жытя нашых дідів на рідній Лемковині. Памятком, котра остала в самоті, сут камінны кресты при дорогах и на могылах. Час, вітер и дойдж не діют на них милостиві. Різбы, што вышли спід долота лемківскых каменярів, нищіют и вкрывают ся мохом. Праві зато ґрупа молодых Лемків рішыла зорґанізувати робочий табір и выремонтувати цмонтір в Лабові к. Крениці. В Радіо-Лемко будеме гостити Павля Ханаса, думкодавця того діла, котрий з помочом камаратів, культурно-суспільных орґанізаций и люди доброй дякы хоче дати тым памяткам шансу на долше інснуваня. Прото збераны сут грошы на проведіня ремонтовых робіт ===> https://zrzutka.pl/268n9t Можете підперти тоту ініциятиву не лем фінансово, але тіж взяти участ як волонтариюш при одновліню теметова. Веце дознате ся в нашім проґрамі.
Емісия в пятницю 23.08 о годині 20:00, повторіня в суботу и неділю о 14:00.

– – – – – – – – – – – – – – – – –

Umierają cmentarne krzyże
spadają pożółkłe liście
zamieniają się
w proch
ludzie, drzewa i ptaki (…)

/fragm. wiersza „Wierzyłem” Władysława Grabana/

Upłynęło ponad 70 lat od wysiedlenia Łemków i coraz mniej śladów życia naszych dziadków widać na Łemkowszczyźnie. Pozostawioną w samotności pamiątką są kamienne krzyże przy drogach i na mogiłach. Czas, wiatr i deszcz nie mają dla nich litości. Rzeźby, które wyszły spod dłuta łemkowskich kamieniarzy, niszczeją i pokrywają się mchem. Właśnie dlatego grupa młodych Łemków postanowiła zorganizować obóz roboczy, by wyremontować cmentarz w Łabowej k. Krynicy-Zdroju. W Radio Lemko będziemy gościć Pawła Chanasa, pomysłodawcę tego przedsięwzięcia, który z pomocą przyjaciół, społeczno-kulturalnych organizacji oraz ludzi dobrej woli chce ofiarować tym pamiątkom szansę na dłuższe istnienie. Dlatego zbierane są pieniądze na przeprowadzenie prac remontowych ===> https://zrzutka.pl/268n9t Możecie wesprzeć tę inicjatywę finansowo, ale też wziąć w niej udział w roli wolontariusza przy odnawianiu cmentarza. Więcej dowiecie się w naszym programie.
Emisja w piątek 23.08 o godzinie 20:00, powtórka w sobotę i niedzielę o 14:00.