Кличут ня „Лемек” / Mówią na mnie „Łemek”

Нашых слухачів просиме на бесіду з Андрийом Дзямбом, вокалистом і автором текстів сьпіванок ансамблю СЕКЦИЯ з Пшемкова. Ґрупа сама о собі пише, же мішат ріжны роды музикы, а рап гарді тото вшытко єднат. Іх сьпіванкы творят жывы інструменты, котры складают ся на цєкавий музичний проєкт. До єдного хлопчыска запросили професийональны гушляркы – Сестры Бочнєвич – а не треба было далеко глядати, бо дівчата тіж сут з іх родинного, пшемківского подвірця. З той спілпраці зродила ся сьпіванка ЛЕМЕК, до котрой артисты хочут награти відео. „Чом Лемек, а не Лемко?” – певно зьвідате – одповід почуєте в нашім проґрамі. Не бракне в ним доброго рапу і міцного рока, котрий мож найти на новым альбумі СЕКЦИІ. УВАГА! Маме для Вас конкурс, в котрым можете выграти тот кружок. Треба лем одповісти на зьвіданя: Де познали ся члены ґрупы? Одповід перешлийте до нашой редакциі на адрыс info@radio-lemko.pl (ждеме до неділі 27.10, год. 21:00).

Емісия проґраму в пятницю 25.10. о год. 20:00. Повторіня в суботу і неділю о год. 18:00.

Kєд рады сте підперати творчы справы молодых люди, горячо заохочаме Вас помочы хлопчыскам в награню відео до сьпіванкы. Можете тото зробити за мотузком: https://zrzutka.pl/ghpnyy.

– – – – – – – – – – – – – – – –

Naszych słuchaczy zapraszamy na rozmowę z Andrzejem Dziambą, wokalistą i autorem tekstów utworów zespołu SEKCJA z Przemkowa. Grupa sama o sobie pisze, że miesza różne gatunki muzyczne, a rap świetnie to wszystko łączy. Ich utwory tworzą żywe instrumenty, które składają się na ciekawy muzyczny projekt. Do jednego chłopaki zaprosili profesjonalne skrzypaczki – Sestry Boczniewicz – a nie trzeba było daleko szukać, bo dziewczyny też są z ich rodzinnego, przemkowskiego podwórka. Z tej współpracy narodziła się piosenka ŁEMEK, której artyści chcą nagrać klip. „Dlaczego Łemek, a nie Łemko?” – zapytacie pewnie – odpowiedź usłyszycie w naszym programie. Nie zabraknie w nim dobrego rapu i mocnego rocka, który można znaleźć na nowym albumie SEKCJI. UWAGA! Mamy dla Was konkurs, w którym możecie wygrać tę płytę. Należy tylko odpowiedzieć na pytanie: Gdzie poznali się członkowie grupy? Odpowiedź prześlijcie do naszej redakcji na adres info@radio-lemko.pl (czekamy do niedzieli 27.10. godz. 21:00).

Emisja programu w piątek 25.10. o godz. 20:00. Powtórki w sobotę i niedzielę o godz. 18:00.

Jeśli chcecie wesprzeć twórcze projekty młodych ludzi, gorąco zachęcamy Was, aby pomóc chłopakom w nagraniu klipu. Możecie to zrobić pod linkiem: https://zrzutka.pl/ghpnyy.

знимка з архіву ґрупы / fot. z archiwum zespołu