Ой, хто, хто… / Oj, chto, chto…

Гнеска празднуєме памят Святого Миколая Чудотворця, архієпископа Мир Ликiйскых.
Припамятайте собі пісню, котру напевно сьпівали сте в дітиньстві.

Ой, хто, хто Миколая любит,
Ой, хто, хто Миколаю служыт,
Тому святий Миколай,
На всякій час помагай, Миколаю!

Ой, хто, хто к ньому прибігає,
На поміч його призыває,
Тот все з горя выйде ціло,
Охоронит душу, тіло, Миколаю!

Ой, хто, хто спішыт в Твоі дворы,
Того Ти на земли і в мори
Все хорониш од напасти,
Не даш йому в гріхы впасти, Миколаю!

Миколаю, моли ся за нами,
Благаме Тебе зо слезами.
Мы Тя будем выхваляти,
Імя Твоє величати
На віки.

Прeдолжайме діло Святого Миколая! <3 Долучте до нашой святочной, добродійной акциі Благодарна Лемківска Пачка. Разом поможеме лемківскым родинам!

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Dziś czcimy pamięć Świętego Mikołaja Cudotwórcy, arcybiskupa Miry Licyjskiej.
Przypomnijcie sobie pieśń, którą z pewnością śpiewaliście w dzieciństwie.

Oj, chto, chto, Mykołaja lubyt,
Oj, chto, chto, Mykołaju służyt,
Tomu światyj Mykołaj
Na wsiakij czas pomahaj, Mykołaju!

Oj, chto, chto, k niomu prybihaje,
Na pomicz joho pryzywaje,
Tot wse z horia wyjde ciło,
Ochoronyt duszu, tiło, Mykołaju!

Oj, chto, chto, spiszyt w Twoi dwory,
Toho Ty na zemly i w mory
Wse choronysz od napasty
Ne dasz jomu w hrichy wpasty, Mykołaju!

Mykołaju, moly sia za namy,
Błahame Tebe zo slezamy.
My Tia budem wychwalaty,
Imia Twoje welyczaty
Na wiky.

Kontynuujmy dzieło Świętego Mikołaja! <3 Przyłączcie się do naszej świątecznej akcji charytatywnej Szlachetna Łemkowska Paczka. Razem pomożemy łemkowskim rodzinom.


автор іконы св. Миколая – Роман Зілінко / autor ikony św. Mikołaja – Roman Zilinko