Радіо Лемко для діти / Radio Lemko dla dzieci

Специяльні для нашых наймолодшых слухачів зрыхтували сме бльокы з проґрамами і музиком для діти. За нами перший тыжден, коли рушыли сте з нами в подорож по байковім сьвіті. Отримали сме од Вас прекрасны слова! Вказало ся, же і старшы мали хосен з проґрамів, прото же помогли ім во вчыню лемківского языка. Барз ся тішыме!

През тот тыжден зас будеме пущати байкы і едукацийны авдициі в товаристві лемківскых сьпіванок для діти. Каждого дня, од понеділька до пятниці в годинах 10:00-12:00, будете могли почути авдициі з циклю Лемколянд, переполнены звуками байкы зо збіркы „Оповіданкы бабы Теклі”, тай фраґменты авдіокнижок з сериі Ґолем – Віні Пу і Малого Прінца по лемківскы. На списі найдете наголовкы окремых проґрамів на каждий ден протягом того тыжня. Щыро просиме діти і родичів!

– – – – – – – – – – – –

Specjalnie dla naszych najmłodszych słuchaczy przygotowaliśmy pasma z programami i muzyką dla dzieci. Za nami pierwszy tydzień, kiedy wyruszyliście z nami w podróż po bajkowym świecie. Otrzymaliśmy od Was przepiękne słowa! Okazało się, że i dorośli skorzystali z programów, ponieważ pomogły im w nauce języka łemkowskiego. Bardzo się cieszymy!

W tym tygodniu znów będziemy emitować bajki i audycje edukacyjne w towarzystwie łemkowskich piosenek dla dzieci. Każdego dnia, od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-12:00, będziecie mogli usłyszeć programy z cyklu Lemkoland, przepełnione dźwiękami bajki ze zbioru „Opowieści babci Tekli”, a także fragmenty audiobooków z Golem Seria – Kubusia Puchatka i Małego Księcia. Na liście znajdziecie tytuły poszczególnych programów na każdy dzień w ciągu tego tygodnia. Serdecznie zapraszamy dzieci i rodziców!