Еко Лемко / Eko Łemko

Просиме на проґрам о простых екольоґічных думках, што мож іх легко ввести в штоденніст. Ат де новий підхід до жытя — Еко Лемко — творят го маленькы крочкы, котры без великой жертвы и мукы зменшат наш неґативний вплыв на плянету. В нашім думаню черпеме з традициі, глядаме еконатхніня в жытю предків. Послухайте Міліну авдицию и повіджте, чи хтіли бы сте пристати до лемківской екоґрупы на фейсбуці, штобы ділити ся своіма думками на зелене жытя!

Премієру проґраму мож буде послухати в четвер 6 серпня о год. 20:00, а повторіня в суботу і неділю о год. 14:00.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Zapraszamy na program poświęcony prostym ekologicznym ideom do wprowadzenia od zaraz. Przedstawiamy nową filozofię życia — Eko Łemko — tworzą ją maleńkie kroki, które bez wielkich wyrzeczeń zmniejszą nasz negatywny wpływ na planetę. W naszej filozofii czerpiemy z tradycji, szukamy ekoinspiracji w życiu przodków. Posłuchajcie audycji Emilii Pyrz i dajcie znać, czy chcielibyście dołączyć do łemkowskiej ekogrupy na Facebooku, żeby dzielić się swoimi pomysłami na zielone życie!

Premierowy program będzie można posłuchać w środę 6 sierpnia o godzinie 20:00, a powtórki w sobotę i niedzielę o godz. 14:00.


Знимка: Міля Пыж / Zdjęcie: Emilia Pyrz