Ощаджай з Таньком! / Oszczędzaj z Tańką!

Конец рока то все час купуваня дарунків і рыхтуваня до свят, а кєбы так при купуваню ощаджати з помочом телефона? А барже „мудрофона”, бо то записаны в ним аплікациі дают нам таку шансу. Оповіст Вам о тім гіст нашого наступного проґраму – Татяна Пласконь, котра в сьвіті цифровых можливости є барз добрі обізнана. Познате м.ін. такы апкы як Goodie, Too good to go, Foodsi ци Zalando. Данько Горощак вывідат ся, што треба зробити, штобы нашы пулярисы не страждали од біды, а мы могли радо терти долоні гейбы корчмар або гандляр на ярмаку, котрий зробил добрий ґешефт. Хто любит ощаджати пінязі? Най не пропустит наш проґрам!

Премієра в віторок 15.12 о год. 20:00, повторіня в суботу і неділю о год. 14:00.

– – – – – – – – – – – – –

Koniec roku to zawsze czas kupowania prezentów i świątecznych przygotowań, a gdyby tak przy zakupach oszczędzać za pomocą telefonu? A raczej smartfona, bo to właśnie zainstalowane w nim aplikacje dają nam taką szansę. Opowie Wam o tym gość naszego kolejnego programu – Tatiana Płaskoń, która w świecie cyfrowych możliwości jest bardzo dobrze zorientowana. Poznacie m.in. takie apki jak Goodie, Too good to go, Foodsi czy Zalando. Dańko Horoszczak dowie się, co należy zrobić, aby nasze portfele nie klepały biedy, a my mogli z zadowoleniem zacierać ręce niczym karczmarz lub handlarz na jarmarku, który zrobił niezły interes. Kto lubi oszczędzać pieniądze? Niech nie przegapi naszego programu!

Premiera we wtorek 15.12 o godz. 20:00, powtórki w sobotę i niedzielę o godz. 14:00.