Жебы ожывляти віру, надію і любов / Żeby ożywiać wiarę, nadzieję i miłość

То слова з бесіды з о. др Аркадійом Трохановскым – новообраным архієрейом, што буде хіротонізуваний 23 січня 2021 рока в Ольштыні. Сеса фраза буде напевно дороговказом для них в штоденній праці. В проґрамі представиме досьвіды владикы-номіната і пляны на найближшы місяці. Повіме о ольштыньско-ґданьскій грекокатолицкій єпархіі, створеній з приказу Папы Римского і покликаню о. Аркадія до той почесной духовой місиі. Аж і буде нагода дознати ся веце о тім, як близкы новому владиці сут лемківскы справы.

Премієра проґраму в пятницю 11 грудня о годині 20:00. Повтаряме в суботу i недiлю (12-13.12) о годинi 16:00.

– – – – – – – – – – – – – – – –

Słowa te wybrzmiały podczas wywiadu z ks. dr Arkadiuszem Trochanowskim – wyznaczonym niedawno na biskupa, który przyjmie święcenia 23 stycznia 2021 roku w Olsztynie. Ta fraza z pewnością będzie drogowskazem dla niego w codziennej pracy. W programie przedstawimy doświadczenia biskupa-nominata i plany na najbliższe miesiące. Powiemy o greckokatolickiej eparchii olsztyńsko-gdańskiej, ustanowionej przez Papieża Franciszka oraz o powołaniu ks. Arkadiusza do tej ważnej duchowej misji. Będzie również okazja dowiedzieć się więcej o tym, jak bliskie dla nowego władyki są łemkowskie sprawy.

Premiera programu w piątek 11 grudnia o godzinie 20:00. Powtórka w sobotę i niedzielę (12-13.12) o godzinie 16:00.

о. Аркадій Трохановскій на конференциі в Римі (знимка з приватного архіву)
ks. Arkadiusz Trochanowski na konferencji w Rzymie (zdjęcie z prywatnego archiwum)