Лемківска книжочка біс! / Łemkowska książeczka bis!

Красьні просиме дорогых слухачів на бесіду з представниками Фундациі Стара Дорога, Мартом и Христофором Бутринами. Зайдеме на поєдны поля іх діяльности, а долше присядеме при книжковых выданях, зато же хцеме обвістити о іхній ініциятиві. Фундация задумала другіраз выдрукувати „Лемківску книжочку”, выдану в 2017 році. З той причыны рішыла пустити в інтернеті збірку пінязи, котры мают помочы зъістити тото друкуваня. Почуєте о творіню лемківскых публикаций для діти (і не лем), дознате ся, што можете достати за участ в акциі і чом „Лемківска книжочка” так ся скоро розперхла по людьох. Хоц збірка чысто несподівані вдякы барз щедрій вплаті з дня на ден досягла 100%, орґанізаторы єй не заперают, штобы каждий охочий міг іщы отримати выдавничы дарункы. Мотузок до збіркы: https://zrzutka.pl/jbr9ah

Премієра проґраму в четвер 17.12. о 20:00 годині, повторіня в суботу і неділю о 16:00. Бесіда по польскы.

– – – – – – – – – – – – – – –

Serdecznie zapraszamy naszych słuchaczy na wywiad z przedstawicielami Fundacji Stara Droga, Martą i Krzysztofem Butrynami. Zahaczymy o różne obszary ich działalności, ale bardziej skupimy się na wydaniach książkowych, ponieważ chcemy rozpowszechnić ich inicjatywę. Fundacja pragnie po raz drugi wydrukować „Łemkowską książeczkę”, wydaną pierwotnie w 2017 roku. Dlatego też postanowiła uruchomić internetową zbiórkę pieniędzy — mają one pomóc w zrealizowaniu przedsięwzięcia. Usłyszycie o tworzeniu publikacji łemkowskich dla dzieci (i nie tylko), dowiecie się, co można dostać za udział w akcji i z jakiego powodu nakład „Łemkowskiej książeczki” tak szybko się rozszedł. Chociaż zbiórka dzięki bardzo hojnej wpłacie zupełnie niespodziewanie osiągnęła 100%, to organizatorzy jej nie kończą, żeby chętni mogli jeszcze otrzymać wydawnicze prezenty. Odnośnik do zbiórki: https://zrzutka.pl/jbr9ah

Premiera programu w czwartek 17.12 o godzinie 20:00, powtórki w sobotę i niedzielę o 16:00. Wywiad w języku polskim.