Лемкыня в дорозі – БОЛГАРИЯ ч. 1 / Łemkini w podróży – BUŁGARIA cz. 1

Найближший проґрам в Радіо Лемко приведе Вам на думку літній одпочынок, шум моря і радістну гостину при балканьскій музиці. Наша редакторка Оксана забере Вас до Болгариі, де мала нагоду жыти, а тепер фурт до ньой вертат і одкрыват штоси нове. Кєд хцете знати, чом Краіна Руж притігат туристів і што можете там зазнати, послухайте наш проґрам. Отримате гідні вказівок, коли найліпше гын поіхати, як найліпше схіснувати час в Болгариі і што треба Вам знати, кєд задумате полетіти без помочы подорожничого бюра. Чекают Вас цєкавинкы, почуєте, чом Болгаре кывают головами інакше, што болгарскій язык має спільного з лемківскым, чом Болгария розславила ся йоґуртом. Здрадиме Вам секрет долговічности Болгарів і выняткового смаку іхньой кухні.

Премієра проґраму в середу 24.02. о год. 20:00. Повторіня в суботу і неділю о год. 14:00.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Najbliższy program w Radio Lemko przywiedzie Wam na myśl letni odpoczynek, szum morza i radosne biesiadowanie przy bałkańskiej muzyce. Nasza redaktorka Oksana zabierze Was do Bułgarii, gdzie miała okazję mieszkać, a teraz wciąż do niej wraca i odkrywa coś nowego. Jeśli chcecie wiedzieć, dlaczego Kraina Róż przyciąga turystów i czego możecie tam zaznać, posłuchajcie naszego programu. Otrzymacie wiele wskazówek, kiedy najlepiej tam pojechać, jak najlepiej wykorzystać czas w Bułgarii i co musicie wiedzieć, jeśli zamierzacie polecieć tam bez pomocy biura podróży. Czekają Was ciekawostki, usłyszycie, dlaczego Bułgarzy kiwają głowami inaczej, co język bułgarski ma wspólnego z łemkowskim i dlaczego Bułgaria rozsławiła się jogurtem. Zdradzimy Wam sekret długowieczności Bułgarów i wyjątkowego smaku ich kuchni.

Premiera programu w środę 24.02. o godz. 20:00. Powtórki w sobotę i niedzielę o godz. 14:00.