Спомины Меланиi Райтер / Wspomnienia Melanii Rajter

Пані Мелания Райтер (з дому Мадзік) выселены были в 1947 році в Акциi Вiсла з cела Бортне. Мали втовды 13 років і барз добрі памятают ден, в котрім въєдно з родином мусіли лишыти свою хыжу. На захід іхали быдлячыма ваґонами веце, як два тыжні, а на місци ждало іх нове і незнане… Пані Мелания рішыли поділити ся своіма споминами. Як самы повідают”: “Такє повинно піти дальше”.

Щыро просиме на проґрам в середу 28.07.2021 о год 20:00. Повторіня в суботу і неділю о 14:00.

– – – – – – – – – – – – – –

Pani Melania Rajter (z domu Madzik) była wysiedlona w 1947 roku w ramach Akcji Wisła ze wsi Bartne. Miała wtedy 13 lat i bardzo dobrze pamięta ten dzień, w którym razem z rodziną musiała opuścić swój dom. Na zachód jechali w bydlęcych wagonach ponad dwa tygodnie, a na miejscu czekało na nich nowe i nieznane… Pani Melania postanowiła podzielić się swoimi wspomnieniami. Jak sama mówi: “ Coś takiego świat powinien usłyszeć”.

Serdecznie zapraszamy na program w środę 28.07.2021 o godz. 20:00. Powtórki w sobotę i niedzielę o 14:00.