Гречны Фраіркы / Hreczny Frairky

В липци до Польщы загостили Лемкы з Украіны, котры пришли на літній табір до Валча, орґанізуваний през о. Артура Грабана. Ґрупа, што рахувала парунадцет осіб, походит з Монастириск, міста в тарнопільскій области, де в 40. роках ХХ ст. переселили Лемків головні зо західньой Лемковины (Крениця і околиці). Зобрана ґрупа молодежы не была припадкова, адже на ню складали ся участникы ансамблю „Гречны Фраіркы”, што плекат лемківску культуру. При нагоді подорожы в Польщу выступили на 31. Лемківскій Ватрі в Лугах, де принесли публиці втіху своіма сьпіванками, вершами і танцями. В Радіо Лемко бесіда з керівником ансамблю, Віром Куриляк, учытельком музичной школы, котры стоят о спадковину нашых предків і старают ся подати культуровы вартости молодому поколіню. О творчій праці лемківской молодежы, Лемках в Монастирисках і труді плеканя свого почуєте в найближшім проґрамі.

Премієра авдициі в середу 11.08.2021 о год. 20:00 (о год. 21:00 подля украіньского часу). Повторіня в суботу і неділю о год. 14:00 (о 15:00 UA).

– – – – – – – – – – – – – – –

W lipcu do Polski zawitali Łemkowie z Ukrainy, którzy przyjechali na obóz letni do Wałcza, organizowany przez ks. Artura Grabana. Grupa licząca kilkanaście osób, przybyła z Monastyrysk, miasta w obwodzie tarnopolskim, gdzie w latach 40. XX w. przesiedleni zostali Łemkowie głównie z terenów zachodniej Łemkowszczyzny (Krynica i okolice). Zebrana grupa młodzieży nie była przypadkowa, złożyli się na nią bowiem członkowie zespołu „Hreczny Frairky”, kultywujący łemkowską kulturę. Przy okazji wycieczki do Polski wystąpili na 31. Łemkowskiej Watrze w Ługach, gdzie uradowali publiczność swoimi pieśniami, wierszami i tańcem. W Radio Lemko wywiad z kierownikiem zespołu, Wirą Kurylak, nauczycielką szkoły muzycznej, która dba o spuściznę naszych przodków i dokłada starań, by przekazać wartości kulturowe młodemu pokoleniu. O twórczej pracy młodzieży, Łemkach w Monastyryskach i trudzie kultywowania swojego usłyszycie w najbliższym programie.

Premiera audycji w środę 11.08.2021 o godz. 20:00. Powtórki w sobotę i niedzielę o godz. 14:00.


Гречны Фраіркы з о. Артуром Грабаном на 31. Лемківскій Ватрі в Лугах
Hreczny Frairky z ks. Arturem Grabanem na 31. Łemkowskiej Watrze w Ługach