Білцарева очами Семана Мадзеляна / Binczarowa oczami Semana Madzelana

Просиме на проґрам, в котрім почуєте оповіданя Семана Мадзеляна (1922-2014), зобраны в книжці “Смак Долі” выдавництва Наша Загорода. Творы, котры выбрал наш редакцийний камарат Данько Горощак, будут оповідати о Білцареві – ріднім селi писателя, што од віків кормило наш нарід аж до 1947 р., до ганебной переселенчой Aкциі Вісла. Оповіданя створят Вам образ Лемковины малюваний словами нашых дідів. Крім них почуєте музику і кус рефлексий од самого редактора, дознате ся тіж, чом для Данька Білцарева то найгардіжше село.

Премієра проґраму в середу 25.08. о год. 20:00. Повторіня в суботу і неділю о год. 14:00.

– – – – – – – – – – – – – – – –

Zapraszamy na program, w którym usłyszycie opowiadania Semana Madzelana (1922-2014), zebrane w książce “Smak Doli” wydawnictwa Nasza Zahoroda. Utwory, które wybrał nasz redakcyjny przyjaciel Dańko Horoszczak, będą opowiadały o Binczarowej – rodzimej wsi pisarza, która od wieków karmiła nasz naród aż do 1947 r., do haniebnej przesiedleńczej Akcji Wisła. Opowiadania stworzą Wam obraz Lemkowyny malowanej słowami naszych dziadków. Prócz nich usłyszycie muzykę i nieco refleksji od samego redaktora, dowiecie się też dlaczego dla Dańka, Binczarowa do najładniejsza wieś.

Premiera programu w środę 25.08. o godzinie 20.00. Powtórka programu w sobotę i niedzielę o godzinie 14.00.


Семан Мадзелян „Смак долі” (выд. Наша Загорода, 2000)
Seman Madzelan „Smak doli” (wyd. Nasza Zahoroda, 2000
)