Камiліны iлюстрациi / Ilustracje Kamili

Kama.illustration то новий ґрафічний проєкт молодой лемкiвской артисткы. Камiля творит юж од дiтячых рокiв, хоц як сама повiдат, до основаня фанпейджа і вказаня своіх праць в соспільных медіях привела ю аж пандемiя. Проєктує головнi на замовлiня і подля желаня клієнтів, а попри тім фурт глядат свій власний стиль. Інспірує ся найбарже природом і чловеком – тоты мотивы найчастійше годны сте увидіти в єй ілюстрациях. Просиме на авдицию, в котрiй Камiля Трохановска в бесiдi з Наталiйом Цьолком по лемкiвскы “зiлюструє” свою творчiст.

Емicия проґраму в середу 24 листопада о годинi 20:00. Потворiня в суботу i недiлю о 14:00.

Камілю найдете на Інстаґрамі і Фейсбуці під наголовком „kama.illustration”.

– – – – – – – – – – – –

Kama.illustration to nowy projekt graficzny młodej łemkowskiej artystki. Kamila tworzy już od najmłodszych lat, jednak jak sama mówi, do założenia fanpage’a i pokazania swoich prac w mediach społecznościowych skłoniła ją dopiero pandemia. Projektuje głównie na zamówienie i zgodnie z życzeniem klientów, a przy tym wciąż poszukuje swojego własnego stylu. Inspiruje się najbardziej przyrodą i człowiekiem – te motywy najczęściej przewijają się w jej ilustracjach. Zapraszamy na audycję, w której Kamila Trochanowska w rozmowie z Natalią Ciołką po łemkowsku “zilustruje” swoją twórczość.

Emisja programu odbędzie się w środę 24 listopada o godzinie 20:00. Powtórki w sobotę i niedzielę o 14:00.

Kamilę znajdziecie na Instagramie і Facebooku pod hasłem „kama.illustration”.


(авторка знимкы / autorka zdjęcia @morkismarcela)