Гыбай, гыбай, пане Бачо! / Chodź tu szybko, panie Baczo!

Тым окриком просили дохыж Бачу, єдного з участників «Федорів» або «Югасів» – дійства, якє представляли пред війном в бодай каждім лемківскім селі в часі Филипівкы, значыт Филипового Посту. А то лем єдна з забав, о якых почуєте в нашім проґрамі. Чи можна справляти забавы і збыткы в пості, чом били по руках грушками і чи танец то робота – то проблемы родом з лемківскых стріч при кудели, што іх звали вечіркы, вечыркы, вечуркы або прядкы. О феномені той призабытой традициі оповіст доктор Вікторія Гойсак в бесіді з Грицком Суханичом.

Емісия проґраму в середу 1 грудня о годинi 20:00. Потворiня в суботу i недiлю (4-5.12.) о 14:00.

– – – – – – – – – – – –

Tym okrzykiem proszono do domu Baczę, jednego z uczestników „Fedorów” albo „Juhasów” – przedstawienia prezentowanego przed wojną w prawie każdej łemkowskiej wsi w czasie Fylypiwki, czyli Postu Filipowego. A to tylko jedna z zabaw, o których usłyszycie w naszym programie. Czy można organizować zabawy i psoty w poście, dlaczego bito ludzi po rękach gruszkami i czy taniec to praca – oto problemy rodem z łemkowskich spotkań przy kądzieli, zwanych weczirkŷ, weczŷrkŷ, weczurkŷ lub priadkŷ. O fenomenie tej zapomnianej tradycji w rozmowie z Grzegorzem Suchaniczem opowie dr Wiktoria Hojsak.

Emisja programu odbędzie się w środę 1 grudnia o godzinie 20:00. Powtórki w sobotę i niedzielę (4-5.12.) o 14:00.

Лемківскы вечіркы в Лосі, 2018 р. (автор знимкы Гриц Суханич)
Łemkowskie weczirkŷ we wsi Łosie, 2018 r. (autor zdjęcia Grzegorz Suchanicz)