Джордж Орвел по лемківскы / George Orwell po łemkowsku

В Радіо Лемко третя част слуховиска „Зьвіряча фарма”, книжкы Джорджа Орвела в перекладі на лемківскій язык. Автором перекладу єст Петро Криницкій, творец сериі Ґолем, в склад котрой входят творы сьвітовой літературы по нашому, што вышла друком стараньом Стоваришыня Лемко Тавер. Не трапте ся, кєд не мали сте нагоду чути два першы розділы, адже годны сте раз-два найти іх в нашім складі авдиций в закладці „слоховиска”. Просиме на вечер з літературом по лемківскы!

Премієра проґраму в віторок 28.12.2021 о год. 20:00, повторіня в суботу і неділю о год. 15:00.

– – – – – – – – – – – – – – –

W Radio Lemko trzecia część słuchowiska „Folwark zwierzęcy”, książki George’a Orwella w przekładzie na łemkowski. Autorem tłumaczenia jest Piotr Krynicki, twórca serii Golem, w skład której wchodzą dzieła literatury światowej w naszym języku, wydanej drukiem staraniem Stowarzyszenia Lemko Tower. Nie martwcie się, jeśli nie mieliście okazji usłyszeć dwóch poprzednich rozdziałów, możecie je z łatwością znaleźć w naszym archiwum audycji w zakładce „słuchowiska”. Zapraszamy na wieczór z literaturą po łemkowsku!

Premiera programu we wtorek 28.12.2021 o godz. 20:00, powtórki w sobotę i niedzielę o godz. 15:00.