Одышол Олег Смолей / Odszedł Oleg Smoley

1 лютого одышол од нас Олег Смолей (1977-2022), пребарз здібний музикант, котрий през рокы як учытель працювал з молодежом над розвиваньом музичных талантів. Пришло нам попращати нашого Приятеля, котрий был першым опікуном групы Lemko Tower, а пак тіж Lemko Tower Junior, помагал ім ставляти першы крокы на польскых і заграничных сценах. Заслужений для лемківской культуры і не лем, адже учащал в розмаітых артистичных проєктах. Вюл церковны хоры на лемківскых парохіях, як дириґент і дяк в православній церкви своім голосом славил Господа. Одышол добрий чловек, котрого мали сме щестя стрітити на пути жытя. Буде нам Тебе бракувати, Ольку. Вічная Памят!

В днях 4-5.02.2022 правлены будут похоронны службы в православній церкви Архангела Михала в Березі – Парастас в пятницю о год. 18:00, Літургія в суботу о год. 11:00. Зложыня до гроба буде по Літургіі о год. 12:30 на цмонтери в Стшельцях Краєньскых.

– – – – – – – – – – – – – – – – –

1 lutego odszedł od nas Oleh Smoley (1977-2022), niezwykle uzdolniony muzyk, który przez lata jako nauczyciel pracował z młodzieżą nad rozwojem muzycznych talentów. Przyszło nam pożegnać naszego Przyjaciela, który był pierwszym opiekunem grupy Lemko Tower, a potem również Lemko Tower Junior, pomagał im stawiać pierwsze kroki na polskich i zagranicznych scenach. Zasłużony dla kultury łemkowskiej, ale nie tylko, uczestniczył bowiem w rozmaitych artystycznych projektach. Prowadził chóry cerkiewne na łemkowskich parafiach, jako dyrygent i diak swoim głosem wysławiał Boga. Odszedł dobry człowiek, którego szczęśliwie dane nam było spotkać na życiowej drodze. Będzie nam Ciebie brakować, Olku. Wicznaja Pamiat!

W dniach 4-5.02.2022 odprawione będą nabożeństwa żałobne w cerkwi prawosławnej pw. św. Archanioła Michała w Brzozie – Parastas w piątek o godz. 18:00, Liturgia w sobotę o godz. 11:00. Pochówek będzie miał miejsce po Liturgii o godz. 12:30 na cmentarzu w Strzelcach Krajeńskich.