Дорогы Лемкы і Приятелі,
желаме Вам, штобы тот великодній час засіял в душах спокій, а радіст з Христового Воскресіня розбудила віру і надію. Родинных свят!
– – – – – – – – – – – – – – –
Drodzy Łemkowie i Przyjaciele,
życzymy Wam, aby ten wielkanocny czas zasiał w duszach spokój, a radość ze Zmartwychwstania Pańskiego rozbudziła wiarę i nadzieję. Rodzinnych świąt!


автор образу: Теодор Кузяк / autor obrazu: Teodor Kuziak