V Поломничество на праздник св. Максима / V Pielgrzymka na dzień św. Maksyma

З благословлiня Його Высокопреосвященства Архієпископа Паiсия 5 вересня 2022 рока буде 5. Пiше Поломничество зо Ждынi до Ґорлиц на празвдник св. Максина Ґолицкого.

О годинi 5:00 в церкви Покрови Божой Матери в Ждыни, де был кщений св. Максим буде правлена Божеска Лiтургiя, по котрiй поломникы зачнут пут до Ґорлиц. Дорога вести буде през Ждыню -> Гладышiв -> Маґуру – Прислiп -> Новицю -> Бiлянку -> Шымбарк -> Ропицю Польску -> Ґорлицi.
О годинi 17:00 в Соборi св. Тройцi в Ґорлицях буде служиты ся Всенiчне Бдiня.

Вшыткы охочы годны записати ся до 03.09 (координаты найдете ниже).
Особы, котры потрiбуют нічліг, просит ся перше о контакт.
Складка вписова буде 20 PLN. Покрыват она кошты убезпечыня і выжывлiня. Поломникы повинны мати зо собом хоцкі 2 лiтры воды, одповiднє облечыня (хлопчыска долгы ногавкы, дiвчата хусткы i кабаты), книжочку до богослужынь, особы неполнолiтнi повинны мати згоду родича.

В справі записів і можливых зьвідань можна контактувати ся з вказаныма особами:
Наталiя Урда – 608707538, nurda17@gmail.com
Фома Болех – 507480674, tomek.lem.2@gmail.com
о. Юлиян Фелечак – 501222674 ksjfelenczak@gmail.com

– – – – – – – – – – – – – – – – – –

Z błogosławieństwa Jego Ekscelencji Arcybiskupa Paisjusza 5 września 2021 roku odbędzie się V piesza pielgrzymka ze Zdyni do Gorlic na dzień pamięci św. Maksyma Gorlickiego.

O godzinie 5:00 w cerkwi pw. Opieki Matki Bożej w Zdyni, gdzie chrzczony był św. Maksym, będzie sprawowana św. Liturgia, po której rozpocznie się wędrówka do Gorlic. Droga będzie wiodła przez Zdynię -> Gładyszów -> Magurę Małastowską -> Przysłup -> Nowicę -> Bielankę -> Szymbark -> Ropicę Polską -> Gorlice.
O godzinie 17:00 w katedralnej cerkwi św. Trójcy w Gorlicach będzie sprawowane całonocne czuwanie.

Wszyscy chętni mogą zapisywać się do dnia 3.09. (koordynaty znajdziecie poniżej).
Osoby, które potrzebują noclegu, proszone są o uprzedni kontakt.
Składka wpisowa wynosi 20 zł. Pokrywa ona koszty ubezpieczenia i wyżywienia.
Pielgrzymi powinni zabrać ze sobą przynajmniej 2 litry wody, odpowiedni ubiór (chłopcy długie spodnie, dziewczęta chustki i spódnice), książeczkę do nabożeństw, osoby niepełnoletnie powinny posiadać zgodę rodziców.

W sprawie zapisów i ewentualnych pytań można kontaktować się ze wskazanymi osobami:
Natalia Urda, tel. 608 707 538, email: nurda17@gmail.com
Tomasz Bolech, tel. 507 480 674, email: tomek.lem.2@gmail.com
ks. Julian Felenczak, tel. 501 222 561 lub e-mail: ksjfelenczak@gmail.com