* На пути Антонича * Na szlaku Antonycza *

Рекомендуєме проєкт Юстины Секулы, котрий єднат залюбуваня в мандрівкы і літературу. На сайті найдете пут ім. Б. І. Антонича, што заведе Вас через Новицю, Ліщыны, Кункову і Одерне, але тіж припамятат слова велького поета. Зазрийте !
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Rekomendujemy projekt Justyny Sekuły, łączący zamiłowanie do wędrówek i literatury. Na stronie znajdziecie szlak im. B. I. Antonycza, który poprowadzi Was przez Nowicę, Leszczyny, Kunkowę i Oderne, ale też przypomni słowa wielkiego poety. Zajrzyjcie !

http://szlakiliteratury.pl/szlak-literatury-im-bohdana-ihora-antonycza/

szlak literatury