* Badacz poszukiwany ! * Глядат ся досьлідника ! *

Instytut Wschodnich Inicjatyw organizuje projekt badawczy o nazwie „Działalność twórcza mniejszości etnicznych w Polsce na przełomie XX i XXI wieku”. Jeśli masz wiedzę na temat Łemków, doświadczenie w sferze naukowej, umiejętności interpersonalne i czas w okresie lipiec-sierpień – możesz się zgłosić !
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Інститут Східніх Ініціатыв організує проєкт досьліджынь пн. „Творча діяльніст етнічных меншын в Польщи на зламі ХХ і ХХІ віку”. Кєд маш знаня на тему Лемків, досьвідчыня в науковым просторі, інтерперсональны можливости, і час в періоді липец-серпен – можеш ся зголосити !