* Юстина Максимчак – Вистава малярства * Justyna Maksymczak – wystawa malarstwa *

Obrazek

Data: 10.05.2014 r., godz. 18:00

Центр культури ім. Б.І. Антонича
Centrum Kultury im. B. I. Antonycza

Justyna Maksymczak jest absolwentką wrocławskiej ASP, ukończyła Wydział Konserwacji Zabytków. Chociaż malarstwo nie jest jej głównym polem działania, w naszym Centrum zaprezentuje ponad 10 malarskich prac, których tematem jest autoportret. Wbrew pozorom nie jest to łatwy temat, gdyż stworzenie cyklu swoich podobizn wymaga twórczej gimnastyki. Co równie ważne, Justyna jest Łemkinią, obecnie mieszka w Krakowie. Jej prace mieliśmy już okazję oglądać podczas XIII Łemkowskiego Jeruzalem.

ЗАПРАШАМЕ – ZAPRASZAMY

Informacje o artystce:
JUSTYNA MAKSYMCZAK – urodzona 1982 roku w Głogowie.
W latach 2003-2007 studiowała w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nysie, na kierunku Konserwacja i restauracja dzieł sztuki, specjalność – Renowacja zabytków rzemiosła artystycznego i detalu architektonicznego. Studiowała także na Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Studia magisterskie na kierunku Historia Sztuki na Uniwersytecie Wrocławskim
oraz stypendium Erasmus na Uniwersytecie Technicznym w Dreźnie (Niemcy).

WYSTAWY:
• 09. 2012. Galeria „Szewska 36” we Wrocławiu
• ”The Warhol Effect” – 08.2012, Gorlice – 12.2013, Strzelce
Krajeńskie – 11.2013, Oława (wystawy zbiorowe)

ZAPRASZAMY

* Ватровий сервіс оголошыньовий * Watrowy serwis ogłoszeniowy *

Obrazek


Сезон Ватр зблыжат ся велькыма крокамы! Выберате ся до Ждыні, Лугів, Михалова… а може на кажду єдну? Для вшытких ватровычів створена є таблиця оголошынь. Глоны з помочом ВатроСТОПу на фестівалі доіхал неєден Лемко, тепер можете добесідувати ся тіж в іншых справах. Записуйте ся і запрашайте знаємых!

https://www.facebook.com/events/650364618365307/

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Sezon Watr zbiża się wielkimi krokami! Wybieracie się do Zdyni, Ługów, Michałowa… a może na każdą z nich? Dla wszystkich watrowiczów stworzono tablicę ogłoszeń. W minionym roku dzięki pomocy WatroSTOPu na festiwale dojechał niejeden Łemko, teraz możecie się dogadać i w innych sprawach. Zapisujcie się i zapraszajcie znajomych!

Więcej tutaj: https://www.facebook.com/events/650364618365307/

 

* Olchowieckie Kermesze * Вільхівецкий Кермеш *

Obrazek


Вільхівецкий Кермеш – то шторічни спітканя, барз важни для збережиня духовной культури лемків, їх традицій и обрядів. Спітканя тоти зв’язани сут зо святом патрона вільхівецкой церкви – Перенесіня мощів Св. Миколая з Мир Ліцейских до Барі. Вільхівецкє свято має вимір не лем релігійний, то тіж екуменічне спітканя лемків – вірних грецко-католицкой и православной церкви з приїзднима гістми з цілой Польщи и з-за границі: з України, Словаччини. Кермеш шторока притігат веце и веце люди, то добрий сигнал для організаторів и приклад, же можна разом співіснувати и не смотрити на тото, што нас ріжнит. Тоти спітканя сут меджепоколіньови (є ту дідо, няньо и син) та сусідски, приятельски. Переплетени виступами місцевих гудаків творят неповторний климат, який пам’ятатся довго. И, може, тото тіж тягне люди до свого, до Вільхівця. То тіж своєрідний календар в житі вільхівчан, рік рахуваний од Кермешу до Кермешу, од травня до травня.
Спіткаймеся зас на ХХІV Лемківским Кермеши 17 и 18 травня в Вільхівци.

Olchowieckie Kermesze – to cykliczne spotkania, ważne dla zachowania kultury duchowej Łemków oraz tradycji i obyczajów. Spotkania te nawiązują do tradycyjnych obchodów lokalnych świąt łącząc w sobie wymiar religijny i ekumeniczny z biesiadowaniem. Uroczyście obchodzone święto patrona olchowieckiej cerkwi św. Mikołaja (letniego) przyciąga co roku Łemków oraz sympatyków tej kultury.
Kermesz stał się również dobrym przykładem współistnienia i wzajemnego przenikania się kultur. Bogaty i różnorodny folklor regionu znajduje swoje odbicie podczas wzajemnego świętowania, pielęgnując bogate tradycje Podkarpacia. Te pokoleniowe i towarzyskie spotkania połączone z występami artystycznymi tworzą niezapomnianą, można rzec magiczną atmosferę.To również swoisty kalendarz w życiu olchowczan. Rok liczony od Kermeszu do Kermeszu, od maja do maja, a XXIII Kermesz obchody ku czci olchowieckiego patrona potwierdza, że podjęta inicjatywa mimo wszystko nie traci swej aktualności i jest potrzebna.
Serdecznie zapraszamy na XXIV Łemkowski Kermesz – 17 i 18 maja w Olchowcu.

* На потупайку до Вро / Na tańce do Wro *

10 мая забава до білого рана! Як заповідают „Приятелі” – буде ся діяло Во вроцлавскым клюбі UNDERGROUND Disco Club законцертує для Вас група The Ukrainian Folk, a під ногу заграт Водограй – дотля, докля сил старчыт
Старт о 21.00
листок 25зл/ос., доступних 400 місц, даяк ся помістиме
Приходте!
Веце інфо гев: https://www.facebook.com/events/682242005177067/684753514925916

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

10 maja zabawa do białego rana! Jak zapowiadają „Przyjaciele” – będzie się działo We wrocławskim klubie UNDERGROUND Disco Club zakoncertuje dla Was zespół The Ukrainian Folk, a „pod buta” zagra Wodohraj – dopóty, dopóki sił starczy.
Start: o godz. 21.00
Bilet: 25 zł/os., dostępnych 400 miejsc, jakoś się pomieścimy :-)
Przychodźcie!
Więcej info tutaj: https://www.facebook.com/events/682242005177067/684753514925916

* Як Лемкы сьвяткували Великден * Jak Łemkowie świętowali Wielkanoc *

Obrazek

Перед намы радісний час Господнього Воскресіня, гнеска запрашаме Вас послухати спомин о тым, як на Лемковині рыхтували ся до Великодни. О сьвяточных звычаях в оповіданю Теодора Кузяка „Памятам тот ден” о год. 19.00.
Сердечні запрашаме!

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Przed nami radosny czas Zmartwychwstania Pańskiego, dziś zapraszamy Was do posłuchania wspomnień, jak na Łemkowszczyźnie przygotowywali się do Wielkanocy. O świątecznych zwyczajach w opowiadaniu Teodora Kuziaka „Pamiętam ten dzień” o godz. 19.00.
Zapraszamy serdecznie!

Powtórka audycji jutro (w niedzielę), o godz. 13.00

* Aнсамбль „Пiл-Нiч” в сьпванцi „Гори Грунiом” * Zespół „Pił-Nicz” w utworze „Hori Hruniom” *

Радiо-Лемко презентує ансамбль Пiл-Нiч в сьпванцi „Гори Грунiом”.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Radio-Lemko prezentuje zespół Pił-Nicz w utworze „Hori Hruniom”.
Zapraszamy do wysłuchania i obejrzenia.

* Бурян не до выполотя – музичны корiня з Низкого Бескиду. Бесiда з ансамбльом БУРЯН * Chwast nie do wyplewienia – muzyczne korzenie z Beskidu Niskiego. Rozmowa z zespołem „BURJAN” *

Obrazek

Гнес в Радіо Лемко фольк інспіруваний традицийныма словяньскыма кліматамы =) О радости сільного музикуваня, студентской пригоді і зворушаючых ювілеях побесідуєме з молодыма артистамы з ансамблю „Бурян”. Дакус по лемківскы, а кусьцьок по польскы, слухайте хто лем може! Запрашаме на суботній програм о 20.00!

Повторіня аудициі в неділю о 13.00.

– – – – – – – – – – – – – – – –

Dziś w Radio Lemko folk inspirowany tradycyjnymi słowiańskimi klimatami =) O radości wspólnego muzykowania, studenckiej przygodzie i wzruszających jubileuszach porozmawiamy z młodymi artystami z zespołu „Burjan”. Nieco po łemkowsku i trochę po polsku, słuchajcie kto może! Zapraszamy na sobotni program o godz. 20.00!

Powtórka audycji w niedzielę o 13.00

* Конкурс писанок * Konkurs pisanek *

Obrazek
 
Відомiст з остатньой хвилi! Мате іщы шансу взяти участ в 42. Загальнопольскым Конкурсі Писанок ім. Михала Ковальского. Кєд мате здібности, можете зголосити своі праці до 5 квітня, а кєд не встыгнете або хтілибысте ся навчыти писати яйця, то нич страченого! Запрашаме Вас до Ґожова, де 13 квітня о год. 15.00 буде отвертя выставы присланых праць, в тот час зорганізуваны будут писанкарскы варштаты.
Веце інформаций найдете ва сторінці Любуского Музею ім. Яна Дезерта в Гожові Велькопольскым: http://www.muzeumlubuskie.pl/
 
Wiadomość z ostatniej chwili! Macie jeszcze szansę wziąć udział w 42. Ogólnopolskim Konkursie Pisanek im. Michała Kowalskiego. Jeśli macie zdolności, możecie zgłosić swoje prace do 5 kwietnia, a jeśli nie zdążycie lub chcielibyście nauczyć się ozdabiania jajek, nic straconego! Zapraszamy Was do Gorzowa Wlkp., gdzie 13 kwietnia o godz. 15.00 odbędzie się otwarcie wystawy nadesłanych prac, w tym czasie organizowane będą również warsztaty pisankarskie.
Więcej informacji znajdziecie na stronie Muzeum Lubuskiego im. Jana Dezerta w Gorzowie Wielkopolskim: http://www.muzeumlubuskie.pl/

* ЗАПРАШАМЕ НА ВИСТАВУ ІКОН * Zapraszamy na wystawę ikon *

Obrazek

Tematem V Międzynarodowych Warsztatów Ikonopisów w Nowicy byli „Święci Pańscy – Męczennicy i Wyznawcy”.
Podczas wernisażu zaprezentujemy Państwu film dokumentalny o nowickich warsztatach.

Data: 6 kwietnia 2014 r. (niedziela), godz. 16:00
Miejsce: Centrum Kultury im. B. I. Antonycza, Pl. Dworzysko 5, Gorlice
 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Тематом V Міжнародних варштатів іконописаня в Новици били “Святи Господні — Мученики и Ісповідники”.
Під час вернісажу представиме Вам документальний фільм о новицких варштатах.
6 квітня 2014 рю., год. 16:00

* Leśne bity, czyli trochę śmiesznie i trochę strasznie *

Wszyscy wciąż jesteśmy pod wrażeniem wywiadu z Danielem Boczniewiczem którego mogliście wysłuchać w ten weekend w Radio-Lemko.
W imieniu Daniela i naszym własnym zapraszamy Was do obejrzenia kanału z Jego twórczością na Youtube. Znajdziecie tam wszystkie utwory które prezentowaliśmy w audycji, w tym także „Leśne bity”… :-) Przyjemnej zabawy!

http://www.youtube.com/channel/UCtXq27EZXXSHKC7dXcBI6kw