* „В краiнi музикы освободженой” * „W krainie muzyki oswobodzonej” *

Obrazek

Радіо-Лемко в госьцяx в Данька Бочнєвича – найбарже музикального лемкiвского лiсника. О пригодах в телевiзиi, музицi, заiнтересуванях i плянах на будуче! Запрашаме до выслуxаня аудициі.

Радiо-Лемко, субота, год. 20.00

Повторiня аудициi в недiлю о год. 13.00

 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Radio-Lemko w gościach u Daniela Boczniewicza – najbardziej umuzykalnionego łemkowskiego leśnika. O przygodach w telewizji, muzyce, zainteresowaniach i planach na przyszłość! Zapraszamy do wysłuchania audycji!

Radio-Lemko, sobota, godz. 20.00

Powtórka audycji w niedzielę o godz. 13.00

* „Святы Господні — Мученикы i Ісповідникы” * Święci Pańscy – Męczennicy i Wyznawcy *

Obrazek
Запрашаме до Ґорлиц на выставу ікон в Антоничівці. Вернісаж буде підсумуваньом глонiшніх варштатів іконописаня в Новици. Отвертя выставы юж в неділю 6 квітня, під час стрічы презентуваний буде документальний фільм о писаню ікон.

Веце гев: https://www.facebook.com/events/1434716440105612/?ref=3&ref_newsfeed_story_type=regular

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Zapraszmy do Gorlic na wystawę ikon w Antonyczówce. Wernisaż będzie podsumowaniem ubiegłorocznych warsztatów ikonopisarstwa w Nowicy. Otwarcie wystawy już w niedzielę 6 kwietnia, podczas spotkania zaprezentowany zostanie film dokumentalny o pisaniu ikon.

Więcej tutaj: https://www.facebook.com/events/1434716440105612/?ref=3&ref_newsfeed_story_type=regular

 

* З Надійом в „зелены горы” * Z Nadiją w „zielone góry” *

Лемківский фольк доправлений сонячным реґе і енергійом ска – так коротко описує свою музику ансамбль „Надія”, котрий юж в квітни выступит в Зеленогірскым музично-артистичным клюбі. Напевно векшіст з Вас знає іх сьпіванкы, часто грают в Радіо-Лемко, а кєбы дахто не чул, обовязково най зазрит на youtube.

Щыро запрашаме!
13 квітня в Зеленій Горі

Дрібниці гев:
https://www.facebook.com/events/230945923776503/?ref=notif&notif_t=plan_user_invited
http://www.4roze.pl/2014/kwiecie/1834-nadija-emkowski-folk-z-domieszk-reggae-ska-i-rocka.html

—————————————-

Łemkowski folk przyprawiony słonecznym reggae i energią ska – tak krótko opisuje swoją muzykę zespół „Nadija”, który już w kwietniu wystąpi w zielonogórskim muzyczno-artystycznym klubie. Z pewnością większość z Was zna ich piosenki, grają często w Radio-Lemko, a gdyby ktoś nie słyszał, koniecznie niech zajrzy na youtube.

Serdecznie zapraszamy!
13 kwietnia w Zielonej Górze

Szczegóły tutaj:
https://www.facebook.com/events/230945923776503/?ref=notif&notif_t=plan_user_invited
http://www.4roze.pl/2014/kwiecie/1834-nadija-emkowski-folk-z-domieszk-reggae-ska-i-rocka.html

* Zapraszamy na słuchowisko ! *

Obrazek

В Радіо Лемко приближыме Вам творчіст лемківского гумористы Теодора Кузяка. Гнеска пiдеме в госьцi до Штефана Гочка, такого Лемка i зо сьвiчком не найдете! Коли запросите Штефана на весiля, то вiн Вам приде культурно, не пхат ся з презентами чи палiнком! В суботнi вечер буде о тiм, як Гочко просил кума до ся =) Запрашаме!

Радiо Лемко, год. 22.00

—————————————–
W Radio Lemko przybliżymy Wam twórczość łemkowskiego humorysty Teodora Kuziaka. Dzisiaj wybierzemy się w gości do Sztefana Hoczka, takiego Łemka i ze świecą nie znajdziecie! Gdy zaprosić Sztefana na wesele, to on przyjdzie kulturalnie, nie pcha się z prezentami czy wódką! W sobotni wieczór będzie o tym, jak Hoczko prosił kuma do siebie =) Zapraszamy!

Radio Lemko, godz. 22.00

Powtórka audycji zawsze w niedzielę o godz.13.00

* Радiо-Лемко презентує ансамбль Пiл-Нiч в утворi „Темна Нiчка” * Radio-Lemko prezentuje: Zespół Pił-Nicz w utworze „Temna Niczka” *

Радiо-Лемко презентує ансамбль Пiл-Нiч в утворi „Темна Нiчка”.

—————————————–

Radio-Lenko prezentuje zespół Pił-Nicz w utworze „Temna Niczka”.
wokal: Małgorzata Gatlik
piano: Marek Tutko

* Шевченківский вечер в Ґорлицях * Szewczenkowski wieczór w Gorlicach *

9 марця виполнила ся округла 200. річниця народин Тараса Григоровича Шевченка – украіньского поета, писменника, артиста, фольклориста, етнографа, громадского і політычного діяча. Обєднаня Лемків запрашат на вечер присьвячений ювілею того велького творця. Стріча одбуде ся 23 марця (неділя) в Центрі Культуры ім. Б. І. Антонича.

– – – – – – – – – – –

9 marca minęła okrągła 200. rocznica narodzin Tarasa Hryhorowycza Szewczenki – ukraińskiego poety, pisarza, artysty, folklorysty, etnografa, działacza społecznego i politycznego.
Zjednoczenie Łemków zaprasza na wieczór poświęcony jubileuszowi tego wielkiego twórcy. Spotkanie odbędzie się 23 marca (niedziela) w Centrum Kultury im. B.I. Antonycza.

Obrazek

* Dokąd miss w dresie chodziła? Rozmowa z Natalią Pelak! * Кади мiсс в дресовых портках ходила? Бесiда з Наталiйом Пеляк! *

Obrazek

О жытю, школi i о тым, ци то правда, што мiсс красит личка на нiч :) Бесiда з тайным агентом Лемкiвской Службы Безпекы – Наталiйом Пеляк :-) Веце в аудициi, як все в суботу о 19.00 в Радiо-Лемко.

O życiu, szkole i o tym, czy to prawda, że miss maluje się przed spaniem :) Rozmowa z tajnym agentem Łemkowskiej Służby Bezpieczeństwa – Natalią Pelak :-) Więcej, jak zawsze w sobotę o 19.00 w Radio-Lemko.pl

Powtórka audycji w niedzielę o godz.13.00

* Wieczornica w Szczecinie * Вечорниця в Щецiнi *

Niedawno informowaliśmy Was o „Maslanyci”, która miała się odbyć 1 marca w Szczecinie. Z powodu ostatnich wydarzeń na Ukrainie organizatorzy odwołali imprezę. W tym czasie odbędzie się Wieczornica, poświęcona pamięci ofiar w Kijowie. Planowane są występy teatralne i muzyczne oraz zbiórka pieniędzy dla poszkodowanych i ich rodzin. Szczegółowe informacje znajdziecie na stronie wydarzenia:
 
1 marca (sobota)
Szczecin, Dom Kultury „Słowianin”
godz. 19.00
 
Недавно iнформувалисме Вас о „Масляницi”, яка мала быти 1 марця в Щецiнi. З причыны остатнiх подiй на Укаiнi органiзаторе одкликали забаву. В тым часi буде Вечорниця присьвячена жертвам в Кыэвi. Плануваны сут театральны i музичны выступы, зберати будут тiж пiнязi для пошкодженых i iх родин. Детальну iнформацию найдете на странi выдарiня: https://www.facebook.com/events/577693455650387/602613853158347/?ref=notif&notif_t=plan_mall_activity
 
1 марця (субота)
Щецiн, Дом Культуры „Словянiн”
год. 19.00