* Бесіда з Ігорьом Гербутом / Wywiad z Igorem Herbutem *

Початкы його музычной карєры мож глядати в Лемківскым Ансамблю Пісні і Танця „Ластівочка”. Його лемківску ідентыку од наймолодшых років плекало старше поколіня. З нагоды 15-літя „Ластівочкы”, просиме на авдицию, в котрій бывший член ансамблю, Ігор Гербут, знаний вшыткым як вокалиста групы ЛемОН, в бесіді з Наталіом Ціолка оповіст медже іншыма, як важна є традиция і памят о тім, кым і одкаль ся є.

 

Премєра в понедільок (31.10.) о 20.00,
повторіня в віторок (1.11.) і неділю (6.11.) о 21.00.

 

– – – – – – – – – – – – – – – –

 

Początków jego kariery muzycznej można doszukiwać się w Łemkowskim Zespole Pieśni i Tańca „Łastiwoczka”. O jego łemkowską tożsamość od najmłodszych lat troszczyło się starsze pokolenie. Z okazji 15-lecia „Łastiwoczki” zapraszamy na audycję, w której były członek zespołu, Igor Herbut, znany wszystkim jako wokalista grupy muzycznej LemON, w rozmowie z Natalią Ciołka opowie między innymi, jak ważna jest tradycja i pamięć o tym, kim się jest i skąd się pochodzi.

 

Premiera w poniedziałek (31.10.) о 20.00,
powtórki we wtorek (1.11.) i niedzielę (6.11.) о 21.00.

 

herbut

Ігор з мамом Маргаритом
на 15-літю ЛАПіТ „Ластівочка”
(фот. М. Д.)
Igor z mamą Małgorzatą
na 15-leciu ŁZPiT „Łastiwoczka”
(fot. M. D.)