Lemko RAP / Лемківскій РАП / Łemkowski RAP [FILM!]

Послухайте, як ся „навият” по лемківскы!
– – – – – – – – – –
Posłuchajcie, jak się „nawija” po łemkowsku!
Andrzej Dziamba AnD

Андрий Дзямба рапує по нашому при акомпаняменті традицийной лемківской капелі ЛАПіТ „Ластівочка”.
– – – – – – – – – – – – – –
Andrzej Dziamba rapuje „po naszomu” z akompaniamentem tradycyjnej łemkowskiej kapeli ŁZPiT „Łastiwoczka”.