* Лемківскы страхы / Łemkowskie strachy *

Чого бояли ся нашы дідове? Што ани во сьні не хтіли стрітити?
В Радіо Лемко оповісти, што зморозят Вам кров! Перенесеме ся в густы і темны лісы, одвидиме цмонтері і выйдеме на стрічу з духами.
Просиме на нічний програм о год. 22.00, в суботу і неділю (29-30 жолтня).
– – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Czego bali się nasi dziadkowie i nie chcieli spotkać nawet w snach?
W Radio Lemko mrożące krew w żyłach opowieści! Przeniesiemy się w gęste i mroczne lasy, odwiedzimy cmentarze i wyjdziemy duchom na spotkanie.
Zapraszamy na program nocny o godz. 22.00, w sobotę i niedzielę (29-30 października).

strach