Кычерка в Лемколянді / Kyczerka w Lemkolandzie

До краіны Лемколянд дішла чудова вістка! Лемківска дітяча група Кычерка з Лігниці выдала свій перший кружок „Засьвіт мі сонечко”. Хованец не може ся діждати аж сам Вам о тім оповіст! В часі проґраму почуєте о діточках, лемківскых забавах, інструментах і о тім, што на Лемковині робили нашы дідове, коли были іщы малыма дітми. Треба знати, же товды не было такых чачок як гнеска. Напевно Хованец буде хтіл Вам пустити декотры сьпіванкы Кычеркы і дачого Вас навчыти. Просиме вшыткых нашых малых слухачів!

Премієра авдициі в середу 10.06 о годині 19:00. Повторіня в суботу і неділю тіж о 19:00.

– – – – – – – – – – – – – – –

Do krainy Lemkoland dotarła wspaniała wiadomość! Łemkowska grupa dziecięca Kyczerka z Legnicy wydała swoja pierwszą płytę „Zaświt mi soneczko”. Chowaniec nie może się doczekać aż sam Wam o tym opowie! W czasie programu usłyszycie o dzieciach, łemkowskich zabawach, instrumentach i o tym, co na Łemkowynie robili nasi dziadkowie, kiedy byli jeszcze małymi dziećmi. Musicie wiedzieć, że wtedy nie było takich zabawek jak dzisiaj. Na pewno Chowaniec będzie chciał Wam puścić niektóre piosenki Kyczerki i czegoś Was nauczyć. Zapraszamy wszystkich naszych małych słuchaczy!

Premiera audycji w środę 10.06 o godz. 19:00. Powtórki w sobotę i niedzielę również o 19:00.