Весіля, весіля, буде веселенько / Wesele, wesele, będzie wesolutko

Радує ся душа, тішыт ся серденько! Коли двоє люди присігат перед Богом і творит нову родину то величезна радіст для молодят і іх близкых. То прекрасний час переполнений емоциями, котрий попереджат долгє прирыхтуваня. Шлюб, церков, саля, капеля, листа гости, запрошыня, транспорт, нічліг, ідло, палюнка, торт, ґєрок, сукня, черевікы, квітя, прикрасы і сме готовы… ааааа чекай ле… іщы фотоґраф, камериста, фризиєр, косметичка, учытель танців, дружкы і дружбове, свашкы і староста… хыбаль вшытко… ага, іщы выбераня, благословліня, очепины і подякуваня для родичів… Тета Ганя не може сідити при стрыні Штефці, бо посварены? Кузин Петро не іст мясо? Камаратка Катрена потрібує дуже місця при столику на дітячий возик? Дружці Марті треба ґорсет, а дружбови Михалови палицю? Йоооой! Вам тіж спухла од того голова? А то лем пару выписаных примірів, бо кажде весіля єст інше і неє двох єднакых пар. А кєбы так векшіст справ дакому оддати? Кєбы так част того тягару дахто міг Вам з хырбету зняти? Маме для Вас потішыня – то можливе! Гіст нашого наступного проґраму, Оксана Терефенко-Горощак, занимат ся м.ін. орґанізацийом весіль. Тым разом як „Весельнянка” оповіст о тім, як выглядат робота весільной плянувачкы, котра своє весіля мала на 325 осіб.

Премієра проґраму в середу 23.06.2021 о год. 20:00, повторіня в суботу і неділю 26-27.06 о год. 14:00.

– – – – – – – – – – – – – –

Raduje się dusza, cieszy się serduszko! Kiedy dwoje ludzi przysięga przed Bogiem i tworzy nową rodzinę, to ogromna radość dla młodej pary i ich bliskich. To przepiękny czas przepełniony emocjami, poprzedzony długim przygotowaniem. Ślub, świątynia, sala, kapela, lista gości, zaproszenia, transport, nocleg, jedzenie, alkohol, tort, garnitur, suknia, buty, kwiaty, dekoracje i jesteśmy gotowi… aaaaaa, zaczekaj… jeszcze fotograf, kamerzysta, fryzjer, kosmetyczka, instruktor tańca, drużki i drużbanci, swaszki i starosta… chyba wszystko… aha, jeszcze wybieranie i błogosławieństwo, oczepiny i podziękowania dla rodziców… Ciocia Hania nie może siedzieć obok stryjenki Stefki, bo są skłócone? Kuzyn Piotrek nie je mięsa? Koleżanka Kasia potrzebuje dużo miejsca przy stoliku na dziecięcy wózek? Drużce Marcie potrzebny gorset, a drużbantowi Michałowi ciupaga? Ojeeeeej! Wam też spuchła od tego głowa? A to tylko kilka wypisanych przykładów, bo każde wesele jest inne i nie ma dwóch jednakowych par. A gdyby tak większość spraw komuś oddelegować? Gdyby tak ktoś część tego ciężaru mógłby Wam zdjąć z pleców? Mamy dla Was pocieszenie – to jest możliwe! Gość naszego następnego programu, Oksana Terefenko-Horoszczak, zajmuje się m.in. organizacją wesel. Tym razem jako „Weselnianka” opowie Wam jak wygląda praca wedding planerki, która swoje własne wesele miała na 325 osób.

Premiera programu w środę 23.06.2021 o godz. 20:00, powtórki w sobotę i niedzielę 26-27.06. o godz. 14:00.


https://weselnianka.pl/