Як ся вчыти лемківского? / Jak się uczyć łemkowskiego?

Люде од давен давна вчат ся вшелеякых бесід и то з розмаітых причын. Єдны хочут робити за ліпшы грошы, другы гандлювати з инчыма, третіх радує само вчыня, а іщы дальшы прагнут познати язык предків, свій язык. Такой часто быват, же выбрана дорога нелегка, вертепна, же мож на ній найти на хоц якы завады, зазнати старунків. Та кед бы так не ити горі гущавином, лем хоц дакус пройденым путиком? Він деси є, шак люде уж ишли в тоту сторону. Просиме на проґрам о вчыню ся языків, з притиском на лемківскій. Підыйдеме до того з инчой стороны, а и о самім підході до новой бесіды тіж повіме. Авдиция буде по польскы.

Премієра проґраму в середу 09.06.2021 о год. 20:00. Повторіня в суботу і неділю о 14:00.

– – – – – – – – – – – – – – – –

Ludzie od dawna uczą się różnych języków, a mają ku temu swoje liczne powody. Jedni chcą pracować za lepsze pieniądze, drudzy prowadzić biznesy z innymi, trzecich najwyraźniej cieszy sama nauka, a jeszcze kolejni pragną poznać język przodków, swój język. Często okazuje się, że wybrana droga nie jest łatwa, lecz wyboista, że można na niej trafić na rozmaite przeszkody, doświadczyć trudów. A gdyby tak nie iść poprzez gęstwinę, tylko choć trochę wydeptaną ścieżką? Ona gdzieś jest, przecież ludzie już szli w tym kierunku. Zapraszamy na program o nauce języków, z naciskiem na łemkowski. Podejdziemy do tego z innej strony i o samym podejściu do nowej mowy również opowiemy. Audycja w języku polskim.

Premiera programu w środę 09.06.2021 o godz. 20:00. Powtórki programu w sobotę i niedzielę o 14:00.