31. Лемківска Ватра в Лугах / 31. Łemkowska Watra w Ługach

Дорогенькы Ватряне! 📢 Барз нам ся цне до стріч на лемківскых фестівалях. А Вам? Знаме юж, же кєд не буде ограничынь в орґанізуваню пленеровых выдарінь, 31. Лемківска Ватра в Лугах буде 23-24 липця 2021 рока (пятница-субота) 😊 Маме надію, же видиме ся на ватрі!
– – – – – – – – – – – – –
Drodzy Watrowicze! 📢 Bardzo tęsknimy za spotkaniami na łemkowskich festiwalach. A Wy? Wiemy już, że jeśli nie będzie ograniczeń w organizacji wydarzeń plenerowych, 31. Łemkowska Watra w Ługach odbędzie się 23-24 lipca 2021 roku (piątek-sobota) 😊 Mamy nadzieję, że widzimy się na watrze!