* Шевченківский вечер в Ґорлицях * Szewczenkowski wieczór w Gorlicach *

9 марця виполнила ся округла 200. річниця народин Тараса Григоровича Шевченка – украіньского поета, писменника, артиста, фольклориста, етнографа, громадского і політычного діяча. Обєднаня Лемків запрашат на вечер присьвячений ювілею того велького творця. Стріча одбуде ся 23 марця (неділя) в Центрі Культуры ім. Б. І. Антонича.

– – – – – – – – – – –

9 marca minęła okrągła 200. rocznica narodzin Tarasa Hryhorowycza Szewczenki – ukraińskiego poety, pisarza, artysty, folklorysty, etnografa, działacza społecznego i politycznego.
Zjednoczenie Łemków zaprasza na wieczór poświęcony jubileuszowi tego wielkiego twórcy. Spotkanie odbędzie się 23 marca (niedziela) w Centrum Kultury im. B.I. Antonycza.

Obrazek