* Одновліня памятника жертв Талергофу * Odnowa pomnika ofiar Talerhofu *

Obrazek

З ініціатыви Осередка Православной Культуры „Ельпіс” планувана є реновация памятника, поставленого в 1934 р. в селi Чарне на памят розстріляного в Горлицях православного духовного Максима Сандовича і вязнів табору в Талергофі. Веце о iнiцiатывi i о тым, як можете єй підтримати, дізнате ся гев:
https://www.facebook.com/events/299001570267494/

Посьвячыня одновленого памятника одбуде ся 13.09.2014 р.

——————————————————————————

Z inicjatywy Ośrodka Prawosławnej Kultury „Elpis” planowana jest renowacja pomnika, postawionego w 1934 r. we wsi Czarne w intencji rozstrzelanego w Gorlicach prawosławnego duchownego Maksyma Sandowicza i więźniów obozu w Talehofie. Więcej o inicjatywie i o tym, jak możecie ją wesprzeć, dowiecie się stąd:
https://www.facebook.com/events/299001570267494/

Poświęcenie odnowionego pomnika odbędzie się 13.09.2014 r.