* В ден памяти свв. Петра і Павла * W dzień pamięci św. Piotra i Pawła *

Запрашаме до выслуxаня аудициі про жытя свв. Апостолів Петра і Павла, о котрым буде бесідувала Наталія Ціолка.
При нагоді припоминаме, што уж гнеска з Роздзіля на св. Гору Явір вышло православне поломничество, котре дійде на місце на сам праздник свв. Петра і Павла 12. липця 2015 р.
17. липця на св. Гору Явір выйде грекокатолицкє поломничество, якє зачне ся в Ждыни, a пак, перейде через Реґєтів і Высову, дійде на місце, де буде святкуваня в 90. річницю объявліня Богоматери на св. Горі Явір.
Запрашаме до выслуxаня аудициі.
Радiо-Лемко, субота, год. 20.00
Повторiня аудициi в недiлю о год. 14.00

*******************************************

Zapraszamy do wysłuchania audycji o życiu św. Apostołów Piotra i Pawła, o którym opowie Natalia Ciołka.
Przy okazji przypominamy, że już dziś z Rozdziela na św. Górę Jawor wyszła prawosławna pielgrzymka, która dotrze na miejsce na samo święto Apostołów Piotra i Pawła 12 lipca 2015 r.
17. lipca na św. Górę Jawor wyjdzie greckokatolicka pielgrzymka, która zacznie się w Zdyni a następnie przejdzie przez Regietów i Wysową, docierając na miejsce, gdzie zaczną się obchody 90. rocznicy objawienia Matki Boskiej na św. Górze Jawor.
Zapraszamy do wysłuchania audycji.
Radio-Lemko, sobota, godzina 20.00
Powtórka audycji w niedzielę o godzinie 14.00

Audycja