* Проба з 7кропком * Próba z 7kropką *

Obrazek

На тоту аудицю запрашаме до Вроцлавя, де мiкрофон Радiо-Лемко гостил на пробi ансамблю 7Кропка. Будеме бесiдували о iнспiрацях, музицi i планах на будуче. Не бракне тiж пльоток з вроцлавско-лемкiвского сьвiтка, хто сой купил мешканя, а хто i з кым возит лежанку трамвайом.

Просиме на год. 19.00 в суботу. Повторiня аудициi в недiлу о год. 13.00.

———————————————

Na tę audycję zapraszamy do Wrocławia, gdzie mikrofon Radio-Lemko gościł na próbie zespołu 7kropka. Będziemy rozmawiać o inspiracjach, muzyce i planach na przyszłość. Nie zabraknie też plotek z wrocławsko-łemkowskiego światka, kto kupił sobie mieszkanie, a kto i z kim wozi kanapę tramwajem.

Zapraszamy na godz. 19.00 w sobotę. Powtórka audycji w niedzielę o godz. 13.00.