* Watra na końcu świata *

О Ватрі в Михалові чути на другым кінци сьвіта :-) Припоминаме, же то уж в тоту пятницю !
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
O Watrze w Michałowie słychać na drugim końcu świata :-) Przypominamy, że to już ten piątek !

http://www.watramichalow.pl/lem/program/

WM