* 25. Лемківска Ватра в Лугах * 25. Łemkowska Watra w Ługach *

Презентуєме фотореляцию з концертів на ХХV Лемківскій Ватрі в Лугах :-)
Prezentujemy fotorelację z koncertów na XXV Łemkowskiej Watrze w Ługach :-)

fot. Roman Dziubiński
Дякуєме ! / Dziękujemy !