* Przygotowujemy kalendarz Lemkoland – 2016 * Рыхтуєме календар Лемколянд – 2016 *

Zapraszamy wszystkie dzieci do wspólnego tworzenia kalendarza Lemkoland na rok 2016.
Każdy może być współtwórcą tego wyjątkowego wydawnictwa.
Wystarczy namalować obrazek przedstawiający naszą
Lemkowynę podczas wybranej pory roku.
Najciekawsze prace zostaną wybrane do kalendarza, który ukaże się z końcem tego roku.
Prace (w wersji elektronicznej) należy przysłać do dnia 20 października 2015 r. na adres: info@lemkoland.com.
Szczegóły: info@lemkoland.com, www.lemkoland.com

Kalendarz