* Рыхтуваня на стопа іманя * Przygotowanie na stopa łapanie *

Іхали сте даколи на стопа ? А може все сте о тым думали, але не мали сте одвагы спрібувати ? Наступний програм в Радіо Лемко присвячений буде полному несподіванок подорожуваню автостопом, котрого не даст ся ідеальні заплянувати. Підповіме Вам, як зобрати ся в таку дорогу, про што вартат памятати і што добрі справдити. А вшытко тото в горячых і енергетичных балканьскых рытмах :-) О нашым досьвідчыню і подорожных анекдотах оповіме Вам в понедільок о год. 19.00 і віторок о год. 21.00.
УВАГА! Маме для Вас конкурс :-)
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Jechaliście kiedyś na stopa ? A może zawsze o tym myśleliście, ale nie mieliście odwagi spróbować ? Następny program w Radio Lemko poświęcony będzie pełnemu niespodzianek podróżowaniu autostopem, ktróego nie da się idealnie zaplanować. Podpowiemy Wam, jak się zebrać w taką drogę, o czym warto pamiętać i co dobrze sprawdzić. A wszystko to w gorących i energetycznych bałkańskich rytmach :-) O naszych doświadczeniach i podróżniczych anegdotach opowiemy Wam w poniedziałek o godz. 19.00 i we wtorek o godz. 21.00.
UWAGA ! Mamy dla Was konkurs :-)

Autostop

* КОНКУРС ! * KONKURS ! *

Нагородом в конкурсі є носник памяти о поємности 8GB. Ідеальний на знимкы з подорожы :-)  Штобы выграти пендрайв з нашым льоґотипом, треба одповісти на конкурсове зьвіданя звязане з авдицийом. Подаме го перед емісийом програму :-)
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Nagrodą w konkursie jest nośnik pamięci o pojemności 8GB. Idealny na zdjęcia z podróży :-) Aby wygrać pendrive z naszym logotypem, należy odpowiedzieć na pytanie konkursowe związane z audycją. Podamy je przed emisją programu :-)

pendrive