* Lemko Tower для ватряной публикы… і не лем! * Lemko Tower dla watrowej publiczności… i nie tylko! *

В гнешній вечер зас музычні вертаме до Михалова, де на Лемківскій Ватрі выступили молоды лемківскы артисты. Скорше вказали сме Вам реляцию з концертів груп Надія і Крамбабуля, тепер пришол час на Lemko Tower. Як сте нe были на ватрі – то нич, тепер тіж для Вас заграют.
– – – – – – – – – – – – – – – – – –
Dzisiejszego wieczoru znów muzycznie wracamy do Michałowa, gdzie na Łemkowskiej Watrze wystąpili młodzi łemkowscy artyści. Wcześniej pokazaliśmy Wam relacje z koncertów grup Nadija i Krambabula, teraz przyszedł czas na Lemko Tower. Jeśli nie byliście na watrze – nic straconego, teraz też dla Was zagrają.