* Горы май в серци і довкола себе * Miej góry w sercu i wokół siebie *

Ватра – свято нас вшыткых, місце де стрічаме одобраны горы, стару сьпіванку, дідів смерекы і бересты. Місце, якє дає силу, штобы быти вірным предкам. Місце, де стрітиме старых приятелів, тету з Канады, а і завяжеме новы знайомства. То не лем Ждыня, але і Луги, Михалів ци Бытів. А передо вшыткым – то ватра, при котрій кождий пастыр-Руснак ся огріє, не лем тот, котрий сам признал собі званя правдивого Руснака, або інчы му го признали.

Тож коли Ватра то наш спільний, пастырскій оген – послухайте, што Вас тішыт, што Вам не на дяку, а што хочете змінити. Про ХХХІІІ Лемківску Ватру в Ждыни будут оповідати самы слухачы Радіо Лемко. Просиме!

Авдиция в Радіо Лемко в пятницю о год. 19.00, повторіня в неділю о год. 20.00.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Watra – święto nas wszystkich, miejsce gdzie spotykamy odebrane Góry, starą śpiewankę, dziadkowe świerki i wiązy. Miejsce, które daje siłę do bycia wiernym przodkom. Miejsce, gdzie spotkamy starych przyjaciół, ciocię z Kanady, a czasem poznamy nowych ludzi. To nie tylko Żdynia, ale też Ługi, Michałów czy Bytów. A przede wszystkim – to ognisko przy jakim każdy Rusnak-pasterz może się ogrzać, bez względu na to, czy nadał sobie tytuł prawdziwego Rusnaka lub nadali mu go inni.

Skoro więc Watra to nasz wspólny, pasterski ogień – posłuchajcie o tym, co Was cieszy, co Wam nie do smaku, a co byście zmienili. O XXXIII Łemkowskiej Watrze w Zdyni opowiedzą sami słuchacze Radia Lemko. Zapraszamy!

Audycja w Radio Lemko w piątek o godz. 19.00, powtórka w niedzielę o godz. 20.00

watra zdynia 2