*Брунеткы, бльондинкы…. * Brunetki, blondynki*

8 марця – Ден Жінок в Радіо Лемко. Запрашаме на програм посьвячений Вам, Дорогы Бабы :) Буде кус o істориі того, здавало бы ся, радъяньского свята, будеме тіж споминати стары часы, коли 8 марця ціла улиця заоначена была ґвоздиками – обовязковым подарком, котрого якраз в тым дню не могло бракувати, а і для Вас, Хлопы, тіж дашто ся найде! Тото вшытко уж в віторок 08. 03. 2016р. в Радіо Лемко о годині 19.00. Повторіня в неділю
13. 03. 2016р. о годині 20.00. Не дайте ся просити!

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

8 marca – Dzień Kobiet w Radio Lemko. Zapraszamy na program poświęcony Wam, Drogie Panie. Będzie trochę o historii tego, zdawało by się, radzieckiego święta, będziemy też wspominać stare czasy, kiedy cała ulica tonęła w goździkach – obowiązkowym prezencie, którego akurat nie mogło zabraknąć w tym dniu, a i dla Was, Panowie, też coś się znajdzie! To wszystko już we wtorek 08.03. 2016 r. w Radio Lemko o godzinie 19.00. Powtórka w niedzielę 13. 03. 2016 r. o godzinie 20.00. Nie dajcie się prosić! 

dEN ZINOK