* Ідеме на полювачку! * Idziemy na polowanie! *

За нами дві части слуховиска „Віні Пу”, но то ідеме далі… тым разом з Медведиком і Пацятком будеме занимати ся шліджыньом :) А за чым будеме ходити? Дізнате ся в пятницю о год. 19.00, а кєбы дахто не чул, може в неділю присісти на спокійні о тій самій порі :)

Увага! Припоминаме, што в часі слуховиска організуєме конкурсы, в котрых мож выграти книжку „Віні Пу” по нашому. Тыжден тому зголосили ся першы одважны слухачы! Рішыли сме признати 2 нагороды – єдну книжку вышлеме до Катрены Троханівской, а другу до діточок, Ольці і Штефця Кєців :) Дякуєме родичам малых слухачів, же помогли ся ім зголосити! Ждеме на наступных любителів Віні Пу – тых маціцькых і кус векшых :) Зьвіданя конкурсове почуєте в часі програму, свою одповід вышлийте на адрыс: info@radio-lemko.pl

– – – – – – – – – – – – – – – – – –

Za nami dwie części słuchowiska „Wini Pu”, a więc idziemy dalej… tym razem z Puchatkiem i Prosiaczkiem będziemy zajmować się śledzeniem :) A za czym będziemy podążać? Dowiecie się w piątek o godz. 19.00, a gdyby ktoś nie słyszał, może w niedzielę przysiąść na spokojnie o tej samej porze :)

Uwaga! Przypominamy, że w czasie słuchowiska organizujemy konkursy, w których można wygrać książkę „Wini Pu” po łemkowsku. Tydzień temu zgłosili się pierwsi odważni słuchacze! Zdecydowaliśmy przyznać 2 nagrody – jedną książkę wyślemy do Katarzyny Trochanowskiej, a drugą do dzieciaków, Olci i Stefcia Kieców :) Dziękujemy rodzicom, że pomogli im się zgłosić! Czekamy na kolejnych miłośników Puchatka – tych małych i trochę większych :) Pytanie konkursowe usłyszycie w czasie naszego programu, swoją odpowiedź przyślijcie na adres: info@radio-lemko.pl

okładka pu