* Грекокатолицкє піше поломничество на Гору Явір / Greckokatolicka pielgrzymka piesza na Górę Jawor *

Грекокатолицкє піше паломництво на Гору Явір вырушыт 21 липця 2016 р., в четвер перед Лемківском Ватром в Ждыни. Паломникы выйдут зо Ждыні о годині 10:00, пак ідучы через Реґєтів та Шквіртне дійдут до Квятоня, де зєднают ся з паломниками з осередка грекокатолицкой молодежы “Сарепта” в Новици і з учасниками сьваткувань 100-літя посвячыня церкви в Панкні. По спільній молитві в церкви підут в дорогу до Ганчови. Рано (в пятницю, 22 липця) выйдут в остатню част паломництва, на саму Гору Явір, де о 9:30 розпочне ся Молебен до Пресвятой Богородици і Служба Божа.

Реєстрация до 14 лицпя. Більше інформаций на сайті www.gora-jawor.pl.

Gora-Jawor-2016_plakat_col_[LEM]_600

– – – – – – – – – – – – – – – – – –

Greckokatolicka pielgrzymka piesza na Górę Jawor wyruszy 21 lipca 2016 r., w czwartek przez Łemkowską Watrą w Zdyni. Pielgrzymi wyjdą ze Zdyni o godz. 10.00, potem idąc przez Regietów i Skwirtne dojdą do Kwiatonia, gdzie połączą się z grupą pielgrzymów z ośrodka młodzieży greckokatolickiej „Sarepta” w Nowicy oraz z uczestnikami obchodów 100. rocznicy poświęcenia cerkwi w Pętnej. Po wspólnej modlitwie w cerkwi pójdą drogą do Hańczowej. Rankiem (w piątek, 22 lipca) wyruszą w ostatnią część pielgrzymki, na samą Górę Jawor, gdzie o 9:30 rozpocznie się Moleben do Przenajświętszej Bogarodzicy i Służba Boża.

Zapisy trwają do 14 lipca. Więcej informacji na stronie www.gora-jawor.pl.

Gora-Jawor-2016_plakat_col_[PL]_600